جلسه پانزدهم، بررسی overflow, opacity, cursor

در جلسه پانزدهم از پکیج آموزش طراحی سایت رایگان درباره property های overflow , opacity , cursor صحبت کرده و بررسی شون میکنیم

February 2nd, 2021جلسه پانزدهم، بررسی overflow - opacity - cursor

مشاهده در آپارات

مشاهده در یوتیوب

مشاهده در اینستاگرام